ORU MAJA

KOSMOSERING ''STERN''

Kosmosering tutvustab õpilastele astronoomiaalaseid oskusi ja teadmisi. Õpilastel äratatakse huvi tähistaevas sündmuste vastu. Õpetatakse taevakehade ja nähtuste toimimist ja äratundmist. Õppesisus arendatakse läbi katsete, praktiliste tööde ja vaatluste ratsionaalset mõtlemist. Tutvustatakse seda, kuidas toimivad füüsikaseadused. Oluline on arendada õpilase oskust mõista, argumenteerida fakte ja osata märgata väärinfot. Ring on mõeldud õpilasele, kes on uudishimulik, loominguiline ja tahab ennast arendada läbi praktilise tegevuse.

Toimumisaeg: teisipäeviti. Kellaaeg selgub tunniplaani valmimisel.

Kuutasu 35€ - sisaldab õppematerjalide kulu

Eelregistreerumine SIIN!

Lisainfo: info@ksgkoolitus.ee

IMPRORING

Ootame 6.-9. klassi õpilasi improringi, kus tuttavate ja sõprade keskel pingevabas õhkkonnas on võimalik end vabaks lasta ning lubada oma fantaasial lennata. Arendatakse tähelepanu, reaktsiooni ja loomingulisust läbi teatrimängude.
Tunnid toimuvad kord nädalas 2h korraga.

Toimumisaeg: selgub tunniplaani valmimisel.

Kuutasu: 35€

Eelregistreerumine SIIN!

Lisainfo: info@ksgkoolitus.ee

HIINA KEEL A1

Ootame 10.-12. klassi õpilasi.
Kursusel luuakse eeldused keeleliste pädevuste omandamiseks kirjalikus ja suulises hiina keeles A1 tasemel, nagu on sätestatud Euroopa Keeleõppe Raamdokumendis. Eesmärgiks on anda õpilastele tugev aluspõhi mandariini hiina keele põhioskustes: kuulamine, rääkimine, lugemine ja kirjutamine; samuti ülevaade antud keele kultuurilisest taustast.

Toimumisaeg: selgub tunniplaani valmimisel.
Tunnid hakkavad toimuma kas kord nädalas 2h järjest või kahel korral nädalas 1h korraga.

Kuutasu: 50€

Eelregistreerumine SIIN!

Lisainfo: info@ksgkoolitus.ee