KSG KOOLITUSKESKUSE HUVIRINGID


 

NÄITERING 2018/2019

Näiteringi eesärgiks on huvi äratamine teatritegemise vastu ja enda isiksuse ja võimete tundmaõppimine läbi mängu.

Teisipäeviti ja reedeti kell 15:00-16:00 - ALUSTAME OKTOOBRIST!

Minimaalne laste arv rühmas 14.

KUUTASU 35€

Registreerimine ja lisainfo: info@ksgkoolitus.ee

KOSMOSERING 2018/2019

Kosmosering tutvustab õpilastele astronoomiaalaseid oskusi ja teadmisi.
Huviring toetab riikliku õppekava õppesisu ''maailmaruum'' ja põhikooli geograafia õppekava.
Õpilastel äratatakse huvi tähistaevas toimuvate sündmuste vastu.

Juhendaja: Rauno Pilvik

MÄE MAJAS 3.-5. KLASS NELJAPÄEVITI KELL 15:00-16:30 RUUMIS 131 
KUUTASU 35€ 

Minimaalne laste arv rühmas on 12.

Registreerimine ja lisainfo: info@ksgkoolitus.ee

KOKANDUSRING 2018/2019

 Huviring toetub põhimõttele, et toit on meie keha jõu allikas, aga toit on ka tore!
On tähtis anda lastele teadmised, kuidas toitu valida, valmistada ja väärtustada.

ESMASPÄEVITI VÕI KOLMAPÄEVITI MÄE MAJAS 
13:30-14:30 - NOOREMAD (1.-2. klass)
15:00-16:00 - VANEMAD (3.-5. klass)

TÄHELEPANU! RING VEEL EI KÄI, OOTAME REGISTREERIMISI. 
ALUSTAME KOHE KUI RÜHM TÄITUB.

KUUTAS 40€ - sisaldab materjali kulu. 

Minimaalne laste arv rühmas 10.

Eelregistreerumine SIIN!

Lisainfo: info@ksgkoolitus.ee

RAHVAKULTUUR JA PÄRIMUS 2018/2019 

Õppetöö eesmärgiks on omandada teadmisi pärimuskultuurist ning selle erisustest piirkonniti. Tutvutakse nii lähedaste kui kaugemate piirkondade kulutuuri, traditsioonide ning murretega. Samuti püüame tekitada lastes huvi omaenda koduloo, pereloo või juurte vastu läbi nende uurimise ja vaatlemise.

Toimumisaeg:
Esmaspäev või teisipäev. Täpsem aeg selgub tunniplaani valmimisel.

TÄHELEPANU! RING VEEL EI KÄI, OOTAME REGISTREERIMISI. 
ALUSTAME KOHE KUI RÜHM TÄITUB.

Minimaalne õpilaste arv rühmas 10.

Kuutasu: 25€

Eelregistreerumine SIIN!

Lisainfo: info@ksgkoolitus.ee

MALERING 2018/2019

Õpetatakse ja täiendatakse malemängu põhialuseid läbi mille arendatakse ka laste mõtlemist, püsivust ning iseseisva töö oskuseid.

Toimumisaeg:

ALUSTAME OKTOOBRIST!
NELJAPÄEVITI (1.-6. klass)
kell 16:00-17:00 
ruumis 134

Kuutasu: 25€

Minimaalne õpilaste arv 10.

Registreerimine ja lisainfo: info@ksgkoolitus.ee

MEEDIARING 2018/2019

Meediaringi eesmärk on tutvustada erinevaid meediažanre - vaatame üle kuidas teha uudist, reklaami, reportaaži, samuti puudutame selliseid teemasid nagu fotograafia, film ja internet.

Juhendaja: Hanna-Liisa Lond. 

Teisipäeviti kell 15:00-16:30 ruumis 207 - ALUSTAME OKTOOBRIST!

Kuutasu: 25€

Registreerimine ja lisainfo: info@ksgkoolitus.ee

LAUAMÄNGURING 2018/2019

Ringis arendatakse loovust ja strateegiat ning samuti veedetakse lõbusalt aega sõprade seltsis. Toome kokku kõik lauamänguhuvilised, kellel on soov ja huvi mängida ning avastada uusi pärleid mängudemaailmas.

Toimumisaeg: teisipäeviti või kolmapäeviti. Täpsem aeg selgub tunniplaani valmimisel.
Tunni kestus 1,5h.

TÄHELEPANU! RING VEEL EI KÄI, OOTAME REGISTREERIMISI. 
ALUSTAME KOHE KUI RÜHM TÄITUB.

Minimaalne õpilaste arv rühmas 10.

Juhendaja: Martin Kirotar

Kuutasu: 30€

Eelregistreerumine SIIN!

Lisainfo: info@ksgkoolitus.ee


FOTOGRAAFIA 2018/2019

Fotograafia huviringi ootame kõiki õpilasi, kes soovivad saada rohkem teadmisi fotoaparaadi käsitsemisest ning ülevaadet digifotograafiast.

Õpe toimub kursustena: Kursuse pikkus 5x1,5h
I 5.10-9.11
II 16.11-14.12
III 8.02-15.03
IV 22.03-03.05
Täpsemad kellaajad lisatakse tunniplaani selgumisel.

TÄHELEPANU! RING VEEL EI KÄI, OOTAME REGISTREERIMISI. 
ALUSTAME KOHE KUI RÜHM TÄITUB.

Õpilaste arv kursusel 10-15

Kursuse maksumus: 60€

Eelregistreerumine SIIN!

Lisainfo: info@ksgkoolitus.ee

KOGUPÄEVAKOOLI RINGID (TASUTA) 

KOHTADE ARVUD ON PIIRATUD, KÜSI JUHENDAJALT VABADE KOHTADE OLEMASOLU


KÄELINE LOOVUS - KUNSTIRING

1.-5. klassid 
Reedeti kell 14:15-15:45
Juhendaja Merike Marran
merike.marran@ksg.edu.ee

KÄSITÖÖRING

3.-5. klassid 
Neljapäeviti kell 15:00-15:45
Juhendaja Krista Pupart
krista.pupart@ksg.edu.ee

LOOVUSRING

1.-5. klassid 
Kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 14:15-15:00
Juhendaja Merili Salura
merili.salura@gmail.com

PUUTÖÖ

1.-2. klassid 
Neljapäeviti kell 15:00-15:45
Juhendaja Raimo Sau
raimo.sau@ksg.edu.ee

MUUSIKALIRING

2.-5. klassid 
Teisipäeviti 14:15-15:00 ja kolmapäeviti kell 15:00-16:00
Juhendaja Mari Eerme
mari.eerme@ksg.edu.ee

MUINASJUTURING

1.-3. klassid 
Kolmapäeviti kell 14:15-15:00
Juhendaja Piia Selge
piia.selge@ksg.edu.ee

TEEME BÄNDI!

2.-5. klassid 
Kolmapäeviti 15:00-15:45
Juhendaja Helle Laanes
helle.laanes@ksg.edu.ee

TAIBU-TEADUSRING

4.-5. klassid 
Teisipäeviti kell 15:00-15:45
Juhendaja Kadi Hirv
kadi.hirv@ksg.edu.ee

AJALOORING

3.-5. klassid 
Kolmapäeviti 15:00-15:45
Juhendaja Anneli Võsandi
anneli.vosandi@ksg.edu.ee

ROBOOTIKA

1.-2. klassid 
Neljapäeviti kell 15:00-15:45

3.-5. klassid
Esmaspäeviti kell 15:30-16:15


Juhendaja Anneli Sepp
anneli.sepp@ksg.edu.ee

SPORDIRING

1.-2. klassid 
Kolmapäeviti ja neljapäeviti  14:15-15:00
Juhendaja Kristiina Hämelainen
kristiina.hämelainen@ksg.edu.ee

TANTSURING

I rühm
rahvatantsu segarühm
1.-2. klassid 
Kolmapäeviti kell 13:15-14:00

II rühm
rahvatantsu neidude rühm
Teisipäeviti kell 15:00-15:45

Juhendaja Helle Laanes
helle.laanes@ksg.edu.ee

LAUATENNIS

1. klassid esmaspäeviti kell 8:00-8:45
2. klassid kolmapäeviti kell 8:00-8:45
3. klassid neljapäeviti kell 8:00-8:45
4.-5. klassid reedeti kell 8:00-8:45

Juhendaja Raimond Einer
raimond.einer@ksg.edu.ee

MÄNGURING

1.-2. klassid 
Esmaspäeviti kell 14:15-15:00
Juhendaja Anne Roost
anne.roost@ksg.edu.ee

AEROOBIKA

1.-5. klassid 
Teisipäeviti kell 14:15-15:00
Juhendaja Kristiina Hämelainen
kristiina.hämelainen@ksg.edu.ee

TASULISED KOOLI RINGID


KÄSITÖÖRING

Käsitööring on mõeldud 1.–5. klasside õpilastele.

Eesmärgiks on arendada käelist tegevust, anda uusi teadmisi ja luua võimalus loovalt tegutseda.
Uurime rahvuslikke mustreid ja kirju ning kasutame neid esemete tegemisel. Räägime loodushoiust ja materjalide taaskasutusest, õpime tundma looduslikke materjale ja nende omadusi, saame teadmisi ning oskusi kasutada erinevaid materjale tööde valmistamisel.
Vildime erinevates tehnikates.
Valmistame tähtpäevadeks kaunistusi.
Punume  rahvuslikus stiilis paela, vööd.
Õmbleme lihtsamat lapitööd.
Heegeldame

Juhendaja: Anne Tiitson
Maksumus: 11€/kuu
Toimumisaeg: ESMASPÄEVAL Oru maja käsitöö klassis (509) kell 14:45–15:30 ALATES 17. SEPTEMBRIST 2018 

REGISTREERUDA SAAB SIIN.

KITARRIRING

Kitarriring on mõeldud õpilastele alates 1. klassist.
Kitarriringi grupitundidesse (umbes 6 osalejat rühmas) ootame noori, kellel on huvi praktiliste pillimänguoskuste omandamiseks. Tunnid koosnevad kitarrimängu algtõdede õpetamisest ja spetsiaalsetest harjutustest.

Juhendaja: Kaarel Liiv
Maksumus: 17€/kuu
Toimumisaeg: ESMASPÄEVAL Oru maja muusikaklassis (119) ALATES 1. OKTOOBERIST 2018

REGISTREERUDA SAAB SIIN

PUUTÖÖRING

Puutööring on mõeldud 4.–5. klassi õpilastele. Huviringi ootame noori (nii poisse kui ka tüdrukuid), kes soovivad oma kätega midagi valmis meisterdada.
Tunnis valmistakse 3–4 liikmelistes gruppides erinevaid esemeid, nt väiksemad mööbliesemed ja lauamängud.

Juhendaja: Raimo Sau
Maksumus: 11€/kuu
Osalejate maksimum arv: 10 õpilast

Toimumisaeg: TEISIPÄEVAL Mäe maja puutöö klassis kell 15:45 - 16:30 ALATES 18. SEPTEMBRIST 2018

REGISTREERUDA SAAB SIIN

KOOLIBÄND

Koolibändi ringi eesmärgiks on jagada õpilastele teadmisi muusikast, arendada loovust ja suhtlust. Oluliseks on anda esmased teadmised ansamblimängust ja arendada õpilaste koosmängimisoskust. Õpitakse tundma erinevaid muusikastiile.
Koolibändis õpivad noored koosmusitseerimise põhialuseid läbi valitud repertuaari bändi muusika klassikast, mis pakub noortele eneseväljenduse võimalust ja sotsiaalsete oskuste arendamist.

Juhendaja: Anna-Maria Orgse
Maksumus: 50€/kuu
Toimumisaeg: TEISIPÄEVAL kell 16:30–18:45 Oru maja aulas ALATES 18. septembrist 2018

REGISTREERUDA SAAB SIIN

TRUMMIRING

Trummiring on mõeldud õpilastele alates 3. klassist.
Trummiring õpetab noortele rütmitunnetust, arendab käelisi ja motoorset tegevust, pakub eneseväljenduse võimalust ning sotsiaalsete oskuste arendamist.

Juhendaja: Jon-Arnold Mikiver
Maksumus: 45€/kuu
Tund on INDIVIDUAALNE.

Osalejate maksimum arv: 4 õpilast
Toimumiseaeg: NELJAPÄEVAL 45 minutit ajavahemikul kell 15:00–18:00 Oru maja aulas ALATES 1. OKTOOBRIST 2018

ETTEVÕTTED, KLUBID KES KÄIVAD MEIL KOOLIS 


V.A.T CREW

Mäe majas:
Teisipäeval ja kolmapäeval 15:00-16:00

Esimene treening tasuta!

info@vatcrew.ee  www.vat.ee  tel. 56 901 929

MyDance

alates 9.10.2018 toimuvad meie tantsutunnid 2x nädalas 
T: 16:00-17:00 ja R: 15:00-16:00
Treener Annika Tomkeri juhendamisel.
 
-Ootame kõiki uudistama meie maagilist tantsumaailma! Treenginggrupid on loodud kõikidele poistele ja tüdrukutele vanuses 7-13. -Meie tantsutundide eesmärk on pakkuda lastele võimalikult mitmekesiseid, põnevaid ning tantsuoskust arendavaid showtantsu treeninguid. MyDance treeninggrupiga liitumisel pole tähtis varasem tantsukogemus või ideaalne painduvus. Neid oskusi hakkame koos arendama.

-MyDance Tantsuklubis on: 

Eakohased ja põnevad trennid.
Asjatundlikud treenerid.
Erinevaid esinemisi ja võistlusi.


Merike Kens
Klubi Esindaja/ Loovjuht
Tel.5120994

Karateklubi OSANAGO

Karateklubi OSANAGO kutsub trenni tüdrukuid ja poisse. Trennid toimuvad Oru maja spordisaalis
(Gonsiori 38)
Karate trennis saab:
…… osavaks ja kiireks läbi mängu
…… tugevaks keha ja vaim
…… õppida ennast kaitsma

Algajate trennid toimuvad 2x nädalas esmaspäeviti ja kolmapäeviti 16:30 – 17:30

Tasu 28 eurot kuus (tulumaks tagasi)

Lisainfo ja registreerumine anna@osanago.eu

KESKLINNA KORVPALLIKLUBI

Kesklinna Korvpalliklubi kutsub treeningule, mille eesmärgiks on mängulises vormis  liikumisoskuse ja kehatunnetuse arendamine ning pallimängu elementidega tutvumine ning juba varakult liikumisharjumuse ja treeningul käimise harjumuse kujundamine, kõiki Kadrioru Saksa Gümnaaisumi õpilasi.

 • Liikumine on tervise põhialus.
 • Kas teadsid, et parim aeg koordinatsiooni arendamiseks on just vanuses 5 kuni 10 aastat?
 • Korvpall on kõige mitmekülgseim spordiala, hõlmates meeskonnatööd, mõtlemist ja otsuse tegemist, tegevusse on haararud kogu keha, ehk käed ja jalad.

Miks korvpall?

 • Mitmekülgsed ja huvitavad treeningud
 • Korvpallitreeningule saab tulla koos sõpradega!
 • Suve- ja vabaajalaagrid
 • Ühised spordi- ja vabaajaüritused
 • Palju võistlusi ja välisreise
 • Parim spordivarustus, parima hinnaga
 • Korvpall on “Meie mäng”
 • Ligi 550 klubikaaslast
 • Uutele liitujatele prooviperiood TASUTA

Kesklinna Korvpalliklubi treeningud toimuvad Tallinna kesklinna spordisaalides.

 • I ja II klassi poiste (U9 KSG) treeningud toimuvad Kadrioru Saksa Gümnaasiumi Mäe maja spordisaalis.
 • III ja IV klassi poiste (U11 KSG) treeningud toimuvad Kadrioru Saksa Gümnaasiumi Mäe maja spordisaalis ja Kalevi Spordihallis.
 • V klassi ja vanemate poiste treeningud toimuvad Kadrioru Saksa Gümnaasiumi Oru maja spordisaalis, Kalevi Spordihallis või Tallinna Spordihallis.

Registreeru TASUTA proovitreeningutele SIIN

Täpsem Info:

tanel@kesklinnakk.ee                  

50 48 422                                        

www.kesklinnakk.ee

www.facebook.com/kesklinnakorvpalliklubi

CFC Spordiharrastusrühm

Spordi harrastusrühma on oodatud:
1.-6. klassi õpilased

Spordi harrastusrühma eesmärk:
1. Erinevate spordialade ja liikumisviiside õpetamine, õppimine, oskuste ja vilumuste kujundamine.
2. Lapsele sobiva spordiala leidmine.
3. Iseseisva elukestva liikumisharrastuse kujundamine.

Tegevusalad:
– akrobaatika
– kergejõustik
– pallimängud
– õuemängud
– rattasõit, rulluisutamine
– ujumine koolivaheaegadel
– suusatamine, uisutamine

Treeningute ajad ja kohad:
Esmaspäeviti kell 16.10 Kadrioru staadionil kergejõustik. Talve perioodil Lasnamäe Kergejõustikuhallis.
Kogunemine kell 16.00 KSG Oru maja hoovis Gonsiori 38.

Kolmapäeviti kell 16.00 KSG Oru maja võimlas pallimängud, akrobaatika, ÜKE. Selga lühike dress, sisetossud, kaasa veepudel.

Neljapäeviti kell 16.00 erinevates kohtades: Kadrioru pargis, Pirital maastikumängud, matkad, suusatamine, uisutamine, rullitamine, rattasõit. Kogunemine kell 16 Oru maja hoovis Gonsiori 38. Tagasi kell 18. Selga ilmastikule vastav riietus, millega on võimalik sporti teha. Info trenni sisu kohta tuleb vähemalt nädal enne trenni.

Koolivaheaegadel on ujumistrennid 21.kooli ujulas.

Spordi harrastusrühma maksumus 30 € kuus.
Arved treeningmaksu kohta esitatakse iga kuu hiljemalt 10. kuupäevaks. Arved tuleb tasuda  20. kuupäevaks. Maksekorraldusele märkida lapse nimi ja kuu, mille eest tasutakse. Õpilaste eest tasutakse õppemaksu septembrist – juunini. Lapsevanem vabastatakse treeningmaksust, kui laps puudub treeningutelt terviseprobleemide tõttu pikema perioodi vältel. Lapse tervislikest probleemidest palun teada anda treenerile.

Huvi korral palume võtta ühendust: 
Treener Margit Randver tel 5136363
margit.randver@gmail.com
FB: Õpetaja Margit Randver