TÄHELEPANU ! TÄHELEPANU !

JUBA JUULI LÕPUS KOLIME UUELE KODULEHELE KOOS TUGISELTSIGA.
VÄRSKE INFO JA REGISTREERIMINE HUVIRINGIDESSE!

OLGE VALMIS JA JÄLGIGE MEID  FACEBOOKIS!

Kadrioru Saksa Gümnaasium
Kadrioru Saksa Gümnaasiumi Tugiselts

 

KSG Koolituskeskus on märtsis 2015 sündinud erahuvikool, mille loojaks on Kadrioru Saksa Gümnaasiumi Tugiselts MTÜ KSG Koolituskeskuse eesmärgiks on luua lastele ja noortele võimalused isiksuse mitmekülgseks arenguks ja toetada nende kujundamist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks. Selleks viime läbi põnevaid koolitusi ning seminare.

Haridus- ja teadusministri 07.05.2015 käskkirjaga nr 183 „Tegevuslubade andmine erahuvikoolidele ja õppekavade registreerimine Eesti Hariduse Infosüsteemis“ anti KSG Koolituskeskusele tegevusluba huvihariduse läbiviimiseks ning registreeriti Eesti Hariduse Infosüsteemis KSG Koolituskeskuse järgmised õppekavad: 
„Arendusring eelkooliealistele lastele“ (kood 139117)
“Projekt: ideest teostuseni” (kood 139118)
“Lastevanemate saksa keel” (kood 138798)
“Kunstikultuur” (kood 138800)
“Robootika” (kood 141697)
ökulid-22